Přidat stránku do oblíbenýchNastavit jako homepage
HomeNovinkyAkceNapsali o násKontaktO násPřipravujemeKde koupitReference


JAZYK A ŘEČ - 2. ROZLIŠOVÁNÍ SLABIK

PaedDr. Karla Svobodová
Obrázky : 436 karet
Formát:A4-A6
Jazyk:česky
ISBN:80-7225-167-8
Cena 2 062,50 Kč / ks
zakoupit na www.vsechnyknihy.cz

    Poznávání slabiky je východiskem další analýzy a syntézy v oblasti řeči – rozlišování a poznávání jednotlivých fonémů jazyka – samohlásek a souhlásek. Práce se slabikou je důležitou součástí podpory přirozeného vývoje řeči a jazyka dětí v předškolním věku a na začátku školní docházky, a je i případnou pomůckou k rozvíjení jejich čtenářských dovedností.
        Při činnostech s obrázkovým materiálem má dítě příležitost se seznamovat se slabikou v její významotvorné funkci (pojmy, tvoření slov) i formální funkci (rytmus slov, členění slov na slabiky apod). Mimo tyto základní činnosti je dítě postupně vedeno i k rozlišování samohlásek, jejich kvality a kvantity. Postupným uvědomováním si rozhraní slabik ve slově je dítě postupně vedeno k diferenciaci souhlásek, a tedy k analýze a syntéze hlásek, ke které dítě vývojově dozrává za běžných okolností obvykle na začátku školní docházky. 
       Předkládaný materiál není určený k záměrné úpravě výslovnosti, a proto ji u dítěte nebudeme záměrně vyžadovat, ani je nutit k opravě nesprávně vysloveného. Důležitým výchovným prvkem, který významně ovlivňuje vývoj řeči a tedy i výslovnost dítěte v předškolním věku, je řečový vzor naší správné a zřetelné výslovnosti a dostatek příležitosti pro dítě tento vzor vnímat. 
      Černobílá verze obrázkového materiálu je na zadní straně opatřena doplňující písemnou verzí. Součástí souboru je také samolepící magnetická páska a metodická příručka, doplněná slovníkem pojmů obsažených v obrázkovém materiálu.

Okruhy možných činností s obrázkovým materiálem :

- seznamování s obrázky a pojmy, rozšiřování slovní zásoby
- rozlišování dvou slov ( přechylování, zdrobněliny)
- hry se slovy ( homonyma, rýmování, přenesený význam ,slova,která spolu obsahově nesouvisí )
- poznávání rytmu slov a délky samohlásky
- analýza slov na slabiky a syntéza slabik do slov
- poznávání samohlásek a souhlásek v jednoslabičných slovech
- čtení
- speciální metodiky (reedukace sluchu sluchově postižených a dětí i dospělých po kochleární emplantaci, výuka  odezírání sluchově postižených,podněcování vývoje řeči dětí s mluvní neobratností.

 

Obsah souboru:

1Aa: 100 jednoslabičných slov - zavřené slabiky s využitím všech českých samohlásek

              

1Ab: 96 jednoslabičných slov, která zárověň obsahují souhláskové shluky a slabikotvorné souhlásky 

             

2.B Rozlišování slov o nestejném počtu slabik:

            - 129 dvojic obrázků 1 - 4 slabičných slov: 2.B.1. - 2.B.129.

           

          - 11 dvojic obrázků se stejným počtem slabik v rámci dvojice: 2.B.130. - 2.B.140., přiřazených k souboru vzhledem k obsahové souvislosti (zdrobněliny).

          

          - zachování hranice slabiky: 2.B.1. - 2.B.31, 2.B.71. - 2.B.91.

           

          - změny hranice slabiky: 2.B.32. - 2.B.60., 2.B.92. - 2.B.101.

          

          - dvojice obrázků s významovou souvislostí: 2.B.1. - 2.B.60., 2.B.101 - 2.B.140.

           

         - dvojice obrázků bez významové souvislosti: 2.B.61. - 2.B.100.

           

         - přechylování: 2.B.21. - 2.B.31. a 2.B.59. - 2.B.59. - 2.B.60.

           

         - zdrobněliny: 2.B.32. - 2.B.46., 2.B.101. - 2.B.140.

           

2.C. Rozlišování slov o stejném počtu slabik

           100 dvojic obrázků 2 - 3 slabičných slov, dvojice se liší jednou slabikou, jednu až dvě slabiky má stejné.

           

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 947

Související knihy

JAZYK A ŘEČ - 3. ROZLIŠOVÁNÍ HLÁSEK VE SLOVĚ

PaedDr. Karla Svobodová
Rozlišování hlásek ve slově / podpora vývoje fonematického sluchu /
Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem fonémy, tj. hlásky mateřs...
    

JAZYK A ŘEČ - 1. ROZLIŠOVÁNÍ SLOV VE VĚTĚ

PaedDr. Karla Svobodová
50 karet formátu A4, 200 karet formátu A6, 50 karet formátu A4, 50 listů formátu A4, brožura 22 stran formátu A5
Podpora přirozeného gramatického utváření jazyka, tvorba ucelených vět, správné používání koncovek ohebných slov, správné používání předložek. ...
  

POHÁDKY I.

Dana Kutálková
Obrazový a metodický materiál k podpoře správného a přirozeného vývoje řeči a logopedické prevenci v rámci předškolních zařízení, elementárních tříd z...
    

JAZYK A ŘEČ - ROZLIŠOVÁNÍ SLOV VE VĚTĚ - VÝUKOVÝ INTERAKTIVNÍ PROGRAM CD-ROM

PaedDr. Karla Svobodová, Ilustrace: Mgr. Šárka Nogová Program: Mgr. Václav Bazgier

Výukový interaktivní program na podporu správného a přirozeného vývoje řeči a na logopedickou  <...

  

PROFESNÍ PŘÍPRAVA A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Olga krejčířová
56 stran

Publikace je určena především pedagogům na speciálních základních školách ...

    

HRAJEME SI SPOLU, ANEB SPOLEČNÁ VÝCHOVA ŘEČI DĚTÍ A RODIČŮ

Vlastimila Kazdová
Soubor činností zaměřených na výchovu řeči dětí a rodičů, je rozpracován do čtyřech lekcí. Každá lekce má svou logickou strukturu – sluchová cvičení, gy...
  

VÝCHOVA ŘEČI DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ANEB KDYŽ SE POVOLÁNÍ STANE KONÍČKEM

Vlastimila Kazdová
63 stran

Jméno autorky je v prostředí dětské logopedie a MŠ známé nejenom díky uznávaným publ...

    

POTRAVINY - VÝUKOVÝ INTERAKTIVNÍ PROGRAM

PhDr. Petr Nejedlý
104 stran

Výukový interaktivní program je určen pro práci pedagogů a dětí v předškolních zařízeních, žákům ...

  

SPRÁVNÁ ŘEČ

Vlastimila Kazdová
87 stran

Knížka je názorným inspirativním souborem nejenom základních rad a pokynů, ale předev&sc...

    

KREATIVITA UČITELE PŘI PRÁCI S TECHNICKÝMI MATERIÁLY ANEB TECHNICKÉ PROJEKTY PRO PEDAGOGICKOU PRAXI

PhDr. Ivan Jařabáč, PhD.
96 stran

   Pedagogika vychází z poznání, že tvořit v širokém smyslu slova může každý člověk, že ...

MONTANEX a.s., Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 505 511, as@montanex.cz