• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.
Všechny knihy v kategoriích

SŮL ZEMĚ - FOTOGRAFIE OSTRAVY

Autor: Milan Pitlach | počet stran: 160
Ostrava Milana Pitlacha je překvapením. Její autor, profesí architekt, je fotografem, pro něhož byl fotoaparát vždy hlavně nástrojem seberealizace. Nikdy nefotografoval cokoli zajímavého, ani své snímky nevymýšlel, přitom dokázal tlumočit své zážitky a...

TABULKY MATERIÁLŮ A PŘEDVÝROBKŮ PRO STROJÍRENSTVÍ II. ČÁST, KOVOVÉ MATERIÁLY - NEŽELEZNÉ KOVY

Autor: Rudolf Kříž Tabulky poskytují potřebné technické informace o neželezných kovech používaných ve strojírenské výrobě. Především poskytují informace o předpisech obsažených nejen v platných normách ČSN, ale i v jejich ekvivalentních normách ISO, EN a DIN.Tabulky jsou...

TABULKY MATERIÁLŮ A PŘEDVÝROBKŮ PRO STROJÍRENSTVÍ III. ČÁST, MATERIÁLY VÝROBNÍ, NEKOVOVÉ, PROVOZNÍ A POMOCNÉ

Autor: Rudolf Kříž a kolektiv Ve strojírenství a příbuzných oborech se vedle kovů stále více užívají materiály nekovové, méně přírodní, mnohem více syntetické, hlavně plasty.Tato třetí část "Tabulek materiálů a předvýrobků pro strojírenství" navazuje na 1. a 2. část...

TECHNICKÁ HARMONIZACE A POSUZOVÁNÍ SHODY

Autor: Naděžda Klabusayová Publikace se věnuje oblasti řízení jakosti a technické harmonizace a klade si za cíl po věcné stránce přispět ke zvýšení informovanosti, orientace a schopnosti praxe identifikovat i zvládat problémy spojené s technickou harmonizací, posuzováním shody a...

TECHNICKÉ KRESLENÍ PODLE MEZINÁRODNÍCH NOREM III.

Autor: Dušan Poláček | počet stran: 140
Pravidla tvorby výkresů a schémat v elektrotechnice.    Kniha kterou otvíráte, je určená každému, kdo přichází v elektronice do styku s výkresovou dokumentací včetně schémat. Publikaci ocení nejen pracovníci konstrukčních a vývojových kanceláří,...

THE SONGBOOK 2, FOR KIDS/DĚTEM

Autor: Jaromír Nohavica | počet stran: 107
The Jarek Nohavica Songbook for kids / pro děti je obrazovým zpěvníkem dětských písní Jarka Nohavici, přeložených do angličtiny rodilým Kanaďanem a obdivovatelem Nohavicovy poetiky, Markem Landrym.Kromě 26 písní a spousty obrázků naleznete v knize...

TRHACÍ TECHNIKA A PYROTECHNIKA 1/2018

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 40
Nový odborný časopis zabývající se tématy trhacích prací, výbušnin, pyrotechniky a souvisejícími oblastmi.Časopis je rozdělen na rubriky Legislativa, Nové trendy (rozbušky, trhaviny, vrtací nářadí), Rozhovor, Okénko STTP, Vysoké školy ad.V prvním...

TRHACÍ TECHNIKA A PYROTECHNIKA 1/2019

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 40
Druhé číslo odborného časopisu zabývajícího se tématy trhacích prací, výbušnin, pyrotechniky a souvisejícími oblastmi.Časopis je rozdělen na několik rubrik, například Legislativa, Nové trendy (rozbušky, trhaviny, vrtací nářadí), Rozhovor, Okénko...

UHLÍ, ZDROJE, PROCESY, UŽITÍ

Autor: Václav Roubíček Vydavatelství MONTANEX a.s. vydává významnou publikaci UHLÍ – zdroje, procesy, užití, jejímiž autory jsou prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. –, rektor VŠB-TU Ostrava a prof. Dr. Ing. Jaroslav Buchtele –, pracovník Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie...

VILÉM WÜNSCHE A ŠENOV

Autor: Miroslav Vlček | počet stran: 86
Kniha o jednom z nejvýznamnějších severomoravských malířů 20. století – národního umělce Viléma Wünsche.Bytostně byl spojen se dvěma zásadními tématy – hornictvím a rodnou krajinou. Oba výtvarné inspirační zdroje tento medailon představuje, v...

VIOLONCELLO

Autor: Ivan Měrka Zcela ojedinělé dílo, zabývající se historií violoncella, jeho staviteli a skladbami, které byly pro tento nástroj vytvořeny. Podstatnou část tvoří biografie předních světových skladatelských osobností. Publikace je vybavena fotografiemi. Jde o dílo,...

VOJÁCI FINSKO-SOVĚTSKÉ ZIMNÍ VÁLKY 1939-1940

Autor: Nigel Thomas Nigel Thomas je prvotřídní lingvista a světoznámý vojenský historik. Z jeho pera vzešla celá řada knih, které se věnují vojenské historii, vojenským a civilním uniformovaným organizacím apod. Svůj zájem soustředí na 20. století, především pak na...

VOJÁCI STUDENÉ VÁLKY

Autor: Jan Vogeltanz, Miroslav Hus, Jiří Procházka Kniha Vojáci studené války je ojedinělým projektem nejen české, ale i světové uniformologie. Jejím cílem je podrobně prozkoumat vývoj uniforem, hodnostních označení a odznaků států, které byly aktéry konfliktu, jenž vešel do historie jako Studená...

VŠEOBECNÁ INSTRUKCE Č. 1

| počet stran: 72
Pracovní pravidla pro všechny zaměstnance v podzemí hlubinných dolů

VŠEOBECNÁ INSTRUKCE Č. 12

| počet stran: 32
Pracovní pravidla pro použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na povrchových pracovištích.

VŠEOBECNÁ INSTRUKCE Č. 14

| počet stran: 48
Pracovní pravidla pro předáky a horníky v porubech uhelných dolů.

@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.