• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.

Pravidla zpracování osobních údajů (GDPR) a Cookies

Společnost MONTANEX a.s. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží nebo služby.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost MONTANEX a. s., se sídlem Kasalického 163/13, Michálkovice, 715 00 Ostrava, identifikační číslo: 47677180, zapsána u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložka 696 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující:

 • Adresa pro doručování: MONATNEX a.s., Kasalického 163/13, Michálkovice, 715 00 Ostrava.
 • E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Telefonní číslo: 599 505 511.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

DRUHY SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce získává a shromažďuje o vás různé druhy osobních údajů
  • Údaje, které poskytujete:Správce shromažďuje osobní údaje, jako např. vaše jméno, uživatelské jméno adresu nebo e-mailovou adresu a další kontaktní údaje, které poskytujete při objednávce, když si vytváříte účet, když správce kontaktujete, účastníte se dotazníků online, žádáte o zaměstnání, nebo navazujete jiný druh kontaktu.

Cookies

 • Web www.montanex.cz je napojen na systém Google Analytics, který používá soubory cookies k:
  • - měření návštěvnosti webu
  • - analýze chování uživatelů na webu
  • - cílení reklamy
 • Soubory cookies jsou zde používány v rozsahu nepřesahujícím běžnou praxi (anonymizovaná agregovaná data dle podmínek od firmy Google).
 • Návštěvník webu www.montanex.cz  má možnost v nastavení svého prohlížeče povolit/zakázat webové stránce www.montanex.cz ukládání cookies. Povolení ukládání cookies v nastavení Web prohlížeče je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů (cookies), který je v souladu s nařízením GDPR.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, například zákonné povinnosti.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské a spediční společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu.
 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

 

 


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.