• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2023

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2023 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2022

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2022.

Seminář pro závodní dolů, závodní lomů, vedoucí kamenolomů a pískoven

od st, 12. duben 2023 do pá, 14. duben 2023

Místo konání:
Hotel Astra v Tuchlovicích - Srbech (u Kladna) Srby 184, 273 02 - Tuchlovice

Cena:
6500 Kč (včetně DPH 21%)
V ceně je zahrnuto: 3x oběd, 2x neformální večeře, 5x coffee break, sborník přednášek v elektronické podobě
Počet účastníků: 70 nebo dle vládního nařízení

Popis události:

Třídenní seminář 


SEMINÁŘ PRO ZÁVODNÍ DOLŮ, ZÁVODNÍ LOMŮ, VEDOUCÍ KAMENOLOMŮ A PÍSKOVEN

 12. 4. - 14. 4. 2023

 
 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

 

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad

Ing. Jiří Fiedor. Český báňský úřad

RNDr. Stanislav Staněk

Ing. Marek Nesrsta,  BsS Bergsicherung Sachsen GmbH

Ing. Petr Kastner, Český báňský úřad

Ing. Petr Luňák, Český báňský úřad

Ing. Vojtěch Monsport, Český báňský úřad

Ing. Marek Mikoláš, Český báňský úřad

Mgr. Martina Kostková, Český báňský úřad

Ing. František Ševčík, Český báňský úřad

Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro kraj Plzeňský a Jihočeský

Doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D., Ústav geoniky Akademie věd České republiky

Doc. Ing. Petr Koníček, Ph.D., Ústav geoniky Akademie věd České republiky

RNDr. Jaromír Starý, Ph.D., Česká geologická služba

Ing.  Radek Bernard, Ph.D., SG Geotechnika a.s.

Mgr. Oldřich Neubert, OBÚ pro území hlavního města Prahy a kraje Středočeského

Ing. Marcel Brejcha, Ph.D., Data System s.r.o.

 


PROGRAM SEMINÁŘE:

prezentace:

středa: 11:00 - 12:00,

oběd 12:00 - 13:00

program semináře: 13:00 - 18:00

čtvrtek: 8:30 - 18:00

pátek: 8:30 - 12:00

 

Důlně měřická dokumentace.

Ing. Marek Mikoláš, Český báňský úřad

 

Rozbor mimořádných událostí.

Ing. Jiří Fiedor. Český báňský úřad

 

Nové vyhlášky č. 123 a 124/2022 Sb.

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad

 

Veřejný portál SBS - praktické ukázky jak s ním pracovat a co vše umí.

Ing. Vojtěch Monsport, Český báňský úřad

 

Změna vyhlášky 298/2005 Sb. a uznávání odborné kvalifikace regulovaných činností.

Ing. Petr Luňák, Český báňský úřad

  

Vyhrazené nerosty v pojetí horního zákona.

RNDr. Stanislav Staněk

 

Jak jsem potkal zlato.

RNDr. Stanislav Staněk

 

BOZP ve vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem.

Mgr. Martina Kostková, Český báňský úřad

 

Řešení odvětrávání radonu v podzemí Schneebergu, Německo.

Ing. Marek Nesrsta,  BsS Bergsicherung Sachsen GmbH

 

Projevy dobývaní na povrchu po ukončeni těžby, poznatky na základě výzkumu.

Doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.,  Doc. Ing. Petr Koníček, Ph.D., Ústav geoniky Akademie věd České republiky

 

Zákonné požadavky pro odbornou způsobilost zhotovitele.

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad

 

Vyhrazená technická zařízení - poznatky z kontrolní činnosti.

Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro kraj Plzeňský a Jihočeský

 

Likvidace hlavních důlních děl a vyhláška č. 52/1977 Sb.

Ing. František Ševčík, Český báňský úřad

 

Nerostná surovinová základna ČR.

RNDr. Jaromír Starý, Ph.D., Česká geologická služba

 

Silniční tunel pod vrcholky Himalájí s výraznou českou stopou – Tunel Rohtang.

Ing.  Radek Bernard, Ph.D., SG Geotechnika a.s.

 

Nakládání s těžebním odpadem – provozování, ukončení provozu a uzavření úložného místa.

Ing. Petr Kastner,  Český báňský úřad

 

Tvorba a čerpání peněžních prostředků na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou a důlní škody – kontrolní zjištění.

Ing. Petr Kastner,  Český báňský úřad

 

Aktuální zkušenosti ze správní činnosti a správních rozhodnutí.

Mgr. Oldřich Neubert, OBÚ pro území hlavního města Prahy a kraje Středočeského

 

Vyžití moderních metod pro sběr primárních dat při zpracování důlně měřické dokumentace a prostorových modelů povrchové a hlubinné těžby nerostných surovin ve vazbě na báňskou přípravu výroby. 

Ing. Marcel Brejcha, Ph.D., Data System s.r.o.

 


UBYTOVÁNÍ:

Hotel Astra, Srby 184, 273 02 Tuchlovice - Srby
Ubytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem (přes přihlášku, nebo na e-mai:l as@montanex.cz)


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 
V souvislosti s rozesíláním přihlášek na naše semináře Vás chci informovat o důležité změně, kterou jsme zavedli.
S účinností od května roku 2020 nehraďte účast na seminářích a webinářích na základě přihlášky, ale faktury, kterou Vám zašleme. Fakturu vám zašleme nejpozději do dvou dnů po obdržení vaší přihlášky a budou na ni uvedeny všechny informace potřebné pro platbu jako jsou číslo účtu a variabilní symbol.

Děkuji a věřím, že toto zjednodušení bude ku prospěchu.
Zdař Bůh!

Aleš Rett

 


Propozice: Stáhnout soubor: ZDZLpozvankaFINAL2023IIbeh.pdf


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.