• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.

Seminář pro závodní dolů, závodní lomů, vedoucí kamenolomů a pískoven

od út, 09. duben 2024 do čt, 11. duben 2024

Místo konání:
Hotel Astra v Tuchlovicích - Srbech (u Kladna) Srby 184, 273 02 - Tuchlovice

Cena:
6600 Kč (včetně DPH 21%)
V ceně je zahrnuto: 3x oběd, 2x neformální večeře, 5x coffee break, sborník přednášek v elektronické podobě

Popis události:

Třídenní seminář 


SEMINÁŘ PRO ZÁVODNÍ DOLŮ, ZÁVODNÍ LOMŮ, VEDOUCÍ KAMENOLOMŮ A PÍSKOVEN - II. běh

 9. 4. - 11. 4. 2024

 
 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad

Ing. Michaela Vachtlová, Ph.D., Český báňský úřad

PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D., Český báňský úřad

Ing. František Ševčík, Český báňský úřad

Ing. Vojtěch Spilka, ČEZ a.s.

Ing. Peter Pikna, ČEZ a.s.

Ing. Jaromír Augusta, Správa uložišť radioaktivních odpadů

Ing. Petr Luňák, Český báňský úřad

Ing. Jiří Fiedor,  Český báňský úřad

Ing. Jaroslav Zíma, Geologické služby Benešov s. r. o.

Ing. Roman Marek, Ph.D., Minova Bohemia s.r.o. 

Ing. Bc. Alena Mžyková, Český báňský úřad

Ing. Marek Herčzík, Ph.D., MBA, Severočeské doly a.s.

  

 


PROGRAM SEMINÁŘE 

 

úterý 9. dubna

prezence: 9:00 - 9:59

 

10:00 - 10:45 

Povinnosti a odpovědnost hornické organizace vůči zhotoviteli (právnické a podnikající fyzické osobě).

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad

 

10:45 - 11:30 

Koordinace pracovních činností v hornictví. 

Předání a vymezení pracoviště v hornictví.

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad

 

13:00 - 13:40 

Přeshraniční exkurs – zahlazování následků hornické činnosti v Sasku.

PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D., Český báňský úřad

 

14:00 - 14:45

Průzkum ložisek kamene - legislativní požadavky a průzkumné metody.

Ing. Jaroslav Zíma, Geologické služby Benešov s. r. o.

 

15:00 - 16:00

Zabezpečení stability svahů a zářezů.

Ing. Roman Marek, Ph.D., Minova Bohemia s.r.o. 

 

16:15- 16:45

Zvláštní zásahy do zemské kůry a vyhláška 298/2005 Sb. – navrhovaná změna ve vztahu k odborné kvalifikaci technického dozoru.

Ing. Petr Luňák, Český báňský úřad

 

17:00 - 17:45

Jiné využití dolu po ukončení těžby - podzemní laboratoř.

Ing. Jaromír Augusta, Správa uložišť radioaktivních odpadů

 

  

středa 10. dubna

 

9:00 - 9:40 

 

 

10:00 - 10:45 

Nový stavební zákon z pohledu báňských předpisů.

Ing. Michaela Vachtlová, Ph.D., Český báňský úřad

 

11:00 - 11:45

Nový stavební zákon z pohledu báňských předpisů.

Ing. Michaela Vachtlová, Ph.D., Český báňský úřad

 

13:00 - 13:45

Spolupráce mezi předáky a ostatními zaměstnanci různých zaměstnavatelů (právnické a fyzické osoby) na témže pracovišti.

Ing. František Ševčík, Český báňský úřad

 

14:00 - 14:45

Elektronické detekční systémy stacionární a přenosné pro sledování výskytu nebo úniku výbušných plynů a par hořlavých látek.

Jaromír Ludík, ZAM-SERVIS s.r.o.

 

15:00 - 15:45 

Vyhláška 123/2022 Sb. ve vztahu k DOPV.

Ing. Marek Herčzík, Ph.D., MBA, Severočeské doly a.s.

 

16:00 - 17:00

 

17:00 - 17:45

  

 čtvrtek 11. dubna

  

9:00 - 10:00

Technické specifikace výstavby a provozu fotovoltaických elektráren na brownfieldech.

Ing. Vojtěch Spilka, Ing. Peter Pikna, ČEZ a.s.

 

10:00 - 10:45

Rozbor mimořádných událostí.

Ing. Jiří Fiedor,  Český báňský úřad

 

 

  

V průběhu semináře se můžete těšit na lepší zvuk - nové mikrofony, reprobedny (PA systém).

Soutěže o publikace. 

 


UBYTOVÁNÍ:

Hotel Astra, Srby 184, 273 02 Tuchlovice - Srby
Ubytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem (přes přihlášku, nebo na e-mail: as@montanex.cz)


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 
V souvislosti s rozesíláním přihlášek na naše semináře Vás chci informovat o důležité změně, kterou jsme zavedli.
S účinností od května roku 2020 nehraďte účast na seminářích a webinářích na základě přihlášky, ale faktury, kterou Vám zašleme. Fakturu vám zašleme nejpozději do dvou dnů po obdržení vaší přihlášky a budou na ni uvedeny všechny informace potřebné pro platbu jako jsou číslo účtu a variabilní symbol.

Děkuji a věřím, že toto zjednodušení bude ku prospěchu.
Zdař Bůh!

Aleš Rett

 @ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.